Terapia zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży

Osoba prowadząca: dr Konrad Ambroziak - jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie w pracy z dziećmi  i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie. Od 2009 roku związany z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuje jako terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka".
Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej).

Odbiorcy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
Czas trwania szkolenia: 20 godzin.
Częstotliwość zaburzeń zachowania szacuję się na poziomie 6% do 10% wśród chłopców i 2% do 9% wśród dziewcząt. Zaburzenia zachowania rozpoznajemy wówczas, gdy zachowanie młodego człowieka charakteryzuje stały wzorzec zachowań łamiących prawa innych osób lub w sposób rażący łamiących zasady i normy. Dzieci z zaburzeniami zachowania są postrzegane przez nauczycieli, rodziców, psychologów, jako trudne, zdemoralizowane, często złe. Jednocześnie dzieci te przeżywają często wiele trudnych emocji, cierpią z powodu odrzucenia społecznego i niezrozumienia. Pomoc psychologiczna tej grupie klientów jest zarówno bardzo stresująca może jednak dostarczyć wiele satysfakcji.
Cele szkolenia:

 • Nauka diagnozy zaburzeń zachowania
 • Rozpoznawanie przyczyn, czynników ryzyka i czynników chroniących zaburzeń zachowania
 • Nauka konceptualizacji zaburzeń zachowania
 • Nauka umiejętności terapeutycznych w pracy z dziećmi i adolescentami z zaburzeniami zachowania

Program szkolenia

 1. Kryteria diagnostyczne zaburzeń opozycyjno-buntowniczych (ODD) i zaburzeń zachowania (CD)
 2. Obraz kliniczny zaburzeń zachowania
 3. Etiologia zaburzeń zachowania
 4. Konceptualizacja zachowań agresywnych
 5. Ustalanie celów pracy z klientem
 6. Praca na mocnych stronach dziecka, budowanie relacji terapeutycznej
 7. Nauka rozpoznawania emocji, trening kontroli gniewu
 8. Trening umiejętności społecznych
 9. Praca nad motywacją klienta do zachowań prospołecznych

Forma prowadzenia zajęć
Zajęcia będą prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – praca na wybranych przypadkach, praca w podgrupach, praca na forum, odgrywanie scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.
Korzyści z uczestnictwa

 • Nauka konceptualizacji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży
 • Doskonalenie warsztatu pracy psychologicznej
 • Nauka procedur terapeutycznych dotyczących zaburzeń zachowania

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews