Bloki dodatkowe do szkolenia Rok z terapią poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży

Online

Plan szkolenia

1. Grupa dziecięca i młodzieżowa - od działań diagnostycznych do pracy terapeutycznej
 

12-13.12.2020

Prelegent: Agata Orzechowska

2. Psychoterapia CHAD-u. Psychoterapia fobii społecznej
 

09-10.01.2021

Prelegent: Anna Ćwiklińska

3. Praca z emocjami w terapii poznawczo-behawioralne
 

20-21.02.2021

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

4. Zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z nastolatkami z ADHD
 

20-21.03.2021

Prelegent: Karolina Grzywacz

Oferta dla absolwentów Rok z terapią poznawczo-behawioralną dzieci i młodzieży i nie tylko

80 godzin szkolenia

Szkolenia będą prowadzona tylko ON LINE przez platformę ZOOM

Koordynator szkoleń Anna Leszko – 518 540 212, e-mail: a.leszko@poza-schematami.pl


Poza Schematami zaprasza na 4 bloki szkoleniowe dotyczące psychoterapii poznawczej i behawioralnej dzieci i młodzieży. Jest to kontynuacja naszego trwającego już od ponad 5 lat programu praktycznego kształcenia w ramach psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
Zajęcia będą prowadzone przez psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Koszt szkolenia:

Sugerowane szkolenie doskonalące dla osób posiadających certyfikaty PTTPiB oraz dla osób pracujących w innych nurtach terapeutycznych.
Wg kryteriów CMKP (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego) jednym z warunków uznania dorobku zawodowego w dziedzinie dzieci i młodzieży (jest 320 godzin szkolenia uzupełniającego z psychoterapii dzieci i młodzieży - https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2019/06/kryteria-oceny-psychoterapia.pdf.

Wśród uczestników mile widziani są psycholodzy pracujący z dziećmi i nastolatkami w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Gabinetach Prywatnych lub jako psycholodzy szkolni.

Warsztaty trwają 4 x po 20 godzin dydaktycznych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie pełnej opłaty za 4 bloki.

Uwaga: kurs nie jest ani tożsamy, ani nie jest częścią specjalizacji z dzieci i młodzieży. Odbycie  320 godzin szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży jest spełnieniem jednego z kilku warunków zawartych w kryteriach CMKP

 

Brak wolnych miejsc