Zaburzenia psychiczne i rozwojowe w szkolnej codzienności

Online

Plan szkolenia

1. Metody behawioralne w pracy z uczniem
 

08-09.05.2021

Prelegent: Marta Jerzak

2. Czy można zwiększyć motywację - dialog motywujący w pracy z uczniami
 

26-27.06.2021

Prelegent: Anna Pierzchalska

3. Choroba tikowa i mutyzm wybiórczy
 

04-05.09.2021

Prelegent: Iwona Dąbrowska

4. Zaburzenia lękowe - co można z nimi zrobić w szkole
 

16-17.10.2021

Prelegent: Anna Ćwiklińska

5. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Uczeń z niską samooceną w szkole.
 

20-21.11.2021

Prelegent: Marta Jerzak

6. Zaburzenia depresyjne oraz myśli i tendencje samobójcze
 

18-19.12.2021

Prelegent: Monika Zabel

7. Odmowa chodzenia do szkoły
 

15-16.01.2022

Prelegent: Anna Steinhagen

8. Uczniowie z zaburzeniami więzi w szkole
 

12-13.02.2022

Prelegent: Dariusz Wasiński

9. Płodowy Zespół Alkoholowy. Choroba afektywna dwubiegunowa CHAD
 

19-20.03.2022

Prelegent: Anna Ćwiklińska

10. OCD czyli uczeń z myślami i czynnościami natrętnymi. Zaburzenia wielu dziecięcego - Trichotillomania i złe nawyki. Masturbacja. Dziecko wysoko wrażliwe.
 

23-24.04.2022

Prelegent: Iwona Dąbrowska

11. Zaburzenia odżywiania w szkole
 

28-29.05.2022

Prelegent: Katarzyna Smólska-Łynka

12. Praca socjoterapeutyczna na terenie szkoły
 

11-12.06.2022

Prelegent: Kinga Zając

13. Blok superwizyjny
 

17-18.09.2022

Prelegent: Marta Jerzak

Prelegent: Kinga Zając

Uwaga – odpowiadając na liczne pytania szkolenie dotyczy pomagania i pracy z dziećmi i nastolatkami w szkole, a nie prowadzenia psychoterapii.

260 godzin szkolenia

W ostatnim okresie w systemie oświaty dochodzi do wielu zmian. W nowej rzeczywistości trudno odnaleźć się nie tylko uczniowi, ale i nauczycielowi. Proponowane rozwiązania wiążą się z potrzebą poszerzenia umiejętności oraz warsztatu pracy pedagogów tak, aby mogli oni sprostać stawianym przed nimi nowym wyzwaniom.

Poza Schematami zaprasza na roczny blok szkoleniowy dotyczący pracy z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi i psychicznymi na terenie szkół zarówno ogólnodostępnych jak i integracyjnych. Zajęcia będą prowadzone przez psychologów, psychoterapeutów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi. Zapraszamy osoby, które rozpoczynają swoją przygodę w placówkach oświatowych oraz te, które chciałyby udoskonalić posiadany warsztat pracy. Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi założeniami pracy opartej m.in. o teorie uczenia się, ale także praktyczne wykorzystanie uzyskanych wskazówek w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Zajęcia mają charakter praktyczny, prezentowane treści będą na bieżąco ćwiczone przez uczestników w celu  przygotowania ich do wprowadzenia w szkolną rzeczywistość.

Ta edycje będzie prowadzona tylko ON LINE przez platformę ZOOM.

Koszt szkolenia: Opłata wpisowa wynosi 505 PLN (opłata za 13 zajęcia). Za zajęcia 1 oraz 12 należy wpłacić zgodnie z informacją umieszczoną w umowie i jest to kwota 1010 zł. Płatność za pozostałe warsztaty wynosi 505 PLN i wymagana jest na 7 dni przed terminem szkolenia. Mamy tylko 25 miejsc – decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania opłaty wpisowej, Całość szkolenia wynosi 13x505 zł = 6565 zł.

Warsztaty trwają 13 x po 20 godzin warsztatowych, rozpoczynają się o godzinie 9.00 w soboty. Dokładny opis bloków zawarty jest na stronie internetowej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

  1. Bogate materiały szkoleniowe do pobrania ze strony internetowej przed każdymi zajęciami lub tuż po nich (z możliwością wykorzystania części z nich w pracy klinicznej).
  2. Materiały do ćwiczeń umieszczone na platformie lub wysyłane na e-mail.
  3. Certyfikat ukończenia szkolenia

Zaliczenie szkolenia: test, obecność na poziomie 80%, wszystkie wpłaty.

Rozpoczęcie szkolenia zależy od zgłoszenia się co najmniej 20 osób. Za zgłoszenie uznajemy przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie umowy, a następnie dokonanie opłaty wpisowej. 

W przypadku zgłoszenia się na szkolenie mniejszej niż wymagana ilości osób zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć na 2 tygodnie przed terminem pierwszego spotkania, oraz zwrotu pieniędzy

Zamawiam blok