Program stażowy

Ośrodek Poza Schematami oferuje program stażowy dla osób będących uczestnikami szkoleń czteroletnich przygotowujących do certyfikatu PTTPB.

 1. W ramach stażu uczestnik może prowadzić 1 – 2 procesy terapeutyczne.
 2. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za prowadzone terapie, a pacjent płaci obniżoną opłatę (Program Taniej Psychoterapii 50 PLN za sesję).
 3. Procesy terapeutyczne będą odbywać się pod superwizją Anny Igalson (informacja o superwizorze poniżej).
 4. Spotkania superwizyjne są obowiązkowe i odbywają się co 2 tygodnie we wtorki w godzinach 11.00 – 14.00 za pośrednictwem Skypa. Koszt każdego spotkania dla uczestnika to 150 PLN.
 5. Do udziału w programie stażu i superwizjach zalecane jest nagrywanie sesji i superwizowanie fragmentu nagrania przynajmniej raz w miesiącu.  
 6. Zgoda na prowadzenie pacjentów zarówno online, jak i w gabinecie.
 7. W ramach programu oferujemy 6 miejsc. Decyduje kolejność dopełnienia formalności.

 

Co zrobić, by dostać się na staż:

Konieczne jest wysłanie na adres p.soliwoda@poza-schematami.pl skanów następujących dokumentów:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych

 • Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu czteroletnim przygotowującym do certyfikatu PTTPB, w ośrodku akredytowanym przez PTTPB, z informacją na którym roku szkolenia jest uczestnik

 • Oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw dotyczących dzieci i osób nieletnich.

 • Skan polisy ubezpieczenia zawodowego OC

 • Listu motywacyjnego

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów podpisanie umowy o współpracy. (Superwizor może poprosić o spotkanie przed podjęciem decyzji)

Anna Igalson - ukończyła Wydział Psychologii (ze specjalizacją w psychoterapii) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo behawioralnym i skoncentrowaną na schematach. Jest psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowaną przez PTTPB (certyfikat nr 130) i ISST (Certyfikat ISST nr 445-S) oraz superwizorem (certyfikat CTPB nr 4). Od wielu lat prowadzi szkolenia i superwizje dla profesjonalistów. Prowadzi superwizje zarówno dla początkujących psychoterapeutów zdobywających swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, ucząc łączenia teorii z praktyką kliniczną i towarzysząc w kolejnych etapach procesu terapii, jak i doświadczonych psychoterapeutów, dbających o swój rozwój zawodowy i standardy pracy zawodowej. Łączy klasyczne podejście poznawczo behawioralnej w leczeniu zaburzeń symptomatycznych (dawniej zwanych osi I), pomagając stosować przygotować się do egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat psychoterapeuty z refleksją nad osobowościowymi mechanizmami podtrzymującymi objawy. Integruje klasyczne podejście poznawczo behawioralne z terapią schematów.